Sky Scene 07
Official Obituary of

Kieu Nguyen

Kieu Nguyen Obituary

Our family is deeply saddened to announce the news to our relatives and friends that our husband, father and grandfather: Mr. Nguyen Kieu with Buddhist name known as Tam Xa, born in 1943 in Hue, Vietnam, passed away at 10 p.m. on March 15, 2024 in Charlotte, North Carolina, United States, aged 81.

Funeral service will be at Palmetto Funeral Home and Cremation Service at 2049 Carolina Place Drive, Fort Mill, SC 29708

Funeral Program

In lieu of flowers or monetary gifts our family would like you to honor our father, husband, grandfather by donating to charitable organizations such as, Helping wounded soldiers of the Republic of Vietnam, contributing to Temples, and Care2Share of the Carolinas (care2shareofthecarolinas@gmail.com)

 

This obituary supersedes the funeral card.

 

Family contact: Mrs. Kieu Nguyen (704-819-5470)


 

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin đến thân bằng quyến thuộc xa gần chồng, cha, ông chúng tôi: ông Nguyễn Kiều pháp danh Tâm Xả, sinh năm 1943 tại Huế Việt Nam đã từ trần lúc 10 giờ tối ngày 15 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 6 tháng 2 năm Giáp Thìn tại thành phố Charlotte tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ, hưởng thọ 81 tuổi.

 

Linh cữu được quàn ở Palmetto Funeral Home and Cremation Service tại 2049 Carolina Place Drive, Fort Mill, SC 29708

Chương trình tang lễ

Xin miễn phúng điếu. Và nếu quý bà con bạn bè có nhã ý viếng tặng vòng hoa gia đình chúng tôi rất tri ân, nhưng xin dùng các khoản tiền đó để đóng góp vào các hội từ thiện theo nguyện vọng của chồng, cha, ông chúng tôi: Giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà, các chùa, và hội Care2Share of the Carolinas (care2shareofthecarolinas@gmail.com)

 

Cáo phó này thay thế thiệp tang.

Liên lạc tang gia: Bà Nguyễn Kiều (704-819-5470)

To send flowers to the family or plant a tree in memory of Kieu Nguyen, please visit our floral store.

 Funeral Program

Friends and family have shared their relationship to show their support.
How do you know Kieu Nguyen?
We are sorry for your loss.
Help others honor Kieu's memory.
Email
Print
Copy

Services

Visitation
Monday
March 18, 2024

4:00 PM to 8:30 PM
Palmetto Funeral Home and Cremation Service
2049 Carolina Place Drive
Fort Mill, SC 29708

Funeral Service
Tuesday
March 19, 2024

10:00 AM
Palmetto Funeral Home and Cremation Service
2049 Carolina Place Drive
Fort Mill, SC 29708

SHARE OBITUARY

© 2024 The Palmetto Funeral Group. All Rights Reserved. Funeral Home website by CFS & TA | Terms of Use | Privacy Policy | Accessibility